NO1

“吾乃侍奉无上至尊之人”(不死者之王overlord)

 

NO2

“你的败因只有一个,就是与我为敌”《家庭教师HitmanReborn》

 

NO3

“我是不会成为回忆的”(最终幻想7圣子降临)

 

NO4

“我斑愿称你为最强”(火影忍者)

 

NO5

“战斗力只有五的杂碎”(龙珠)

 

NO6

“就这点程度,还不足以折断我的灵魂”(银魂)

 

NO7

“并不是我想当主角,我就是主角”(魔法禁书目录)

 

NO8

“把这活着的痛苦,深深地刻在我的灵魂上”(黑执事)

 

NO9

“我是要成为海贼王的男人,海贼王我当定了”(海贼王)

 

NO10

“我愿为你戴上罪之王冠,即使背负上所有的罪恶与孤独,绝不让你受伤”(罪恶王冠)

 

 (以上图片来源于网络)